Het ontstaan van mijn fotonaam en logo.


Zoals ik in het stukje "over mij" al schreef ben ik begonnen met het fotograferen van beeldende kunst langs de openbare weg, zoals standbeelden en dergelijke. Ik publiceerde de foto's met een begeleidende tekst in het bedrijfsblad van mijn werkgever GVB Amsterdam. Hierdoor kreeg ik van een kollega een keer de bijnaam van "Jantje Standbeeld". 

 

Ik wilde een keer een stukje schrijven in het Engels, maar de Nederlandse bijnaam "Jantje Standbeeld" klinkt niet in het Engels. Standbeeld was mooi te vertalen naar "Statue" en ik werd door een zwager van mij altijd "Sjonny" genoemd. Omdat ik toen een fotonaam als artiestennaam zocht leek mij de Engelse vertaling naar John Statue wel toepasselijk.

 

Later tijdens een vakantie zag ik in een beeldentuin een alleraardigst beeldje staan van een mannetje die steunde op een knie en een camera vasthield. Dit beeldje moest ik hebben, want deze visualiseerde mijn fotonaam. Een fotograaf in een (stand)beeldje.

Hiermee was mijn logo voor John Statue een feit.

 

John Statue

translation in Englisch.

As I mentioned in the piece of "about me" wrote I started photographing statue's along the public streets of Amsterdam, such as statues and other art sculptures.. I published the pictures with an accompanying text in the company magazine from my employer public transportation company (GVB) Amsterdam. As a result, I got from a friend once the nickname of "Jantje Standbeeld."

Once I wanted to write an artikel about te statues in Enlisch but the Dutch nickname "Jantje Standbeeld" sounds not in English. Standbeeld was nice to translate to "Statue" my brother-in-law called me always "Johnny" Because I when a picture name as stage name were looking for seemed to me the English translation to John Statue appropriate.

Later during a holiday I saw in a sculpture garden a charming little statue of a male that was based on one knee and holding a camera. I had to have this figurine, because this visualized my photo name. A photographer in a (stand) figurine.

This was my logo for John Statue a fact.

 

John Statue.